KARAR:1

TOBB’un 05.09.2018 tarih ve 13049 sayılı işçi maaşlarına yapılan haciz hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.18.09.2018/07

KARAR:2

(Dilek ve Temenni Olarak)

     Her aile şirket idaresi: kendi sermayesi, zanaatı, becerisi ile kuran babayla  başlar. Baba ve çocukları hep beraber, hedefleri üretim veya ticaret olan işletmelerinde çalışırlar.

     Babaerkil ailelerde ailedeki kurallar işletmeye sirayet eder ve zamanla aile ile işletme kuralları birbirine karışır. İlk zamanlar bu durum işletmede başarı sağlar. Geçmişin (Babanın) zamana ve tekniğe uyum sağlaması, çocuklara göre daha geçtir yani çocuklar babaya göre daha kısa zamanda daha çok tekniğe uyarlar ve tecrübe kazanırlar. Başlangıçta babanın emirleri ile para kazanma gayeleri bölünür. Bu seferde kardeşler arasında işe hükmetme rekabeti başlar. Bu rekabet kardeşler arasında belirli zaman devam eder. Üçüncü nesil aileye karıştığında ise elti ekonomisi başlar. İşte bu sonun başlangıcıdır. Bundan sonra baba dinlenmez, kardeşler arasında ve amca çocukları arasında anlaşmazlıklar başlar ve istenmeyen son ( ya bölünme, ya küçülme, ya dağılma ) meydana gelir. Bu durum hem aile için hem sektör için hem de ekonomi için olumsuz sonuçlar doğurur.

     Bu olaylar aile iç meselesi olduğu için hiç ön planda olmaz ama perde arkasında hep vardır. O nedenle piyasada bu durumlar pek fark edilmez. Sonuçta şirket ya bölünme ya küçülme ya da kapanmaya gider. Bu durumda alan razı veren razı misali ortaklar küçülmeye de bölünmeye de razı olurlar. Bu nedenle durum kendi içlerinde olumsuzluk olarak görülmez.

     Ancak baba; işletmedeki kendi sözlü kuralları yerine gelecekteki olumsuzlukları,  aksaklıkları, diğer kötü ihtimalleri de göz önüne alarak yazılı kurallar hazırlasa ve gelecek nesilleri bu kurallarla bağlasa; ne çok başlılık gösteren nede dağılan aile işletmeleri olur.

     Bu nedenle (kooperatiflerdeki ana sözleşmeler gibi) örnek bir sözleşme yapıp ihtiyaç duyulan firmalara ikna ile takdim edilse ki (şirket kurulurken bu tür şirket kuralları şartı konulabilir) ileriye dönük başarısızlığın caydırıcılığında başarılı olabileceğimizi düşünüyorum.

Bu konuda görev verilirse önce kendi sektörümüzde az sayıda da olsa deneme yapabiliriz.18.09.2018/07Haber Tarihi : 8/11/2018
Paylaş