KARAR:1

Üretimde ihtiyaç duyulan kalifiye ve vasıfsız işgücü bulma sıkıntısını hepimiz yaşıyoruz. Kalifiye eleman sıkıntısının bir kısmı; çıraklık okulları ve meslek liselerine tercihlerin azlığındandır. Temel eğitimi alan öğrencilerimiz Anadolu liselerini tercih etmekte, meslek liseleri fark edilmemektedir. Oysa sanayimizde o kadar çok üniversite mezunu vasıfsız ve asgari ücretle çalışan elemanların varlığı malumdur, çok daha fazlası ise işsizdir. Bu nedenle gerek devlet, gerekse STK’ları ve gerekse münferit olarak; temel eğitimi alan öğrencileri meslek liselerine yönlendirmek için farkındalık yapmalıyız. Bunun için önce bizler projeler hazırlayıp ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte tatbik etmeliyiz.

Bu düşünce ile Sakarya’daki meslek liseleri mobilya bölüm başkanları ile 17.10.2018 tarihinde bir istişare toplantısı yaparak aşağıdaki kararları aldık.

1. Bölüme ilk giren 10. Sınıf öğrencilerine her okuldan (7 Okul) başarılı 5 kişiye her ay nakti yardım edilecek. Bu yardım mobilya sanayicilerinden sponsor bulunarak karşılanacaktır.

2. Bölüm öğrencilerini meslekleri ile ilgili fuarlara götürmek. Bu konuda odamızın yardımına ihtiyacımız var. (Gerekli yardımı gördük, teşekkür ederiz, amaca yönelik neticede aldık ancak bu yardımın devamını da bekleriz.)

3. Bölüm öğrencilerini zaman zaman atölyelerinde ziyaret etmek ve onlara planlı bir şekilde mobilya fabrikalarını gezdirmek.

4. Sene sonunda, yıl içinde yapılan faaliyetler için sergi açmak, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlemek. Bunun için odamıza ihtiyacımız var. 24-28 Nisan arası kent meydanı veya kitapçılar sergisinin olduğu yerin tahsis edilmesi için ilgili yerlerden izin almak, hazırlık süreci uzun olduğu için bunun biran önce bildirilmesini istiyoruz.

5. Kaynarca İhtisas Organizede sadece mobilya meslek lisesi bölümünün açılması.

6. Konuyla ilgili süreci ve bilgileri iletmek için (ilgili hocalar ile beraber) Milli Eğitim Müdürlüğünden randevu alınmasına ve yapılan toplantının yerel basında haber yapılmasına.18.10.2018.10


Haber Tarihi : 14/1/2019
Paylaş