KARAR: 1 
Kocaeli Sanayi Odasınca davet edildiğimiz,  Odamızın öncülük ettiği ilimizde
kurulması planlanan Mobilya OSB ‘de yer alma konusunun da gündem maddesi olarak görüşüldüğü  Kocaeli Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan “mobilya ürünleri meslek komiteleri müşterek toplantısı”nın değerlendirilmesi yapıldı.30.12.2010.22
KARAR:2 
Meslek Komitemizce, Odamız 8. ve 26.Meslek Grubu üyelerinin katılımlarıyla 
15 Aralık 2010 Çarşamba günü saat:10:30'da Prof.Dr.İlhami KARAYALÇIN'ın verdiği “Firmaların Başarısında Eğitimin Yeri ve Önemi” konulu seminerin ve seminerde dağıtılan anket formlarının değerlendirilmesi yapıldı. 
Anket değerlendirmesi neticesinde 8'inci ve 26'ıncı Meslek Grubu üyelerinin katılımlarıyla, SAÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ercan ÖZTEMEL'in vereceği “Mobilya Sektöründe Stratejik Yönetim ve Yaklaşımlar” konulu eğitim Seminerinin, 06 Ocak 2011 Perşembe günü saat:10:30 yapılması ile seminer durusunun sms, e-mail ve Odamız web sayfasında duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 30.12.2010.22
KARAR:3   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.12.2010.22
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 30.12.2010.22
Haber Tarihi : 12/1/2011
Paylaş