KARAR:1

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Komitemiz üyelerinin böyle bir girişimde başarılı olamayacağımızı düşünmekteyiz. Daha önceki komite toplantılarımızda aldığımız kararlardaki gibi üyelerimizin toplantılarımıza davet edilerek bu formların doldurulması sağlanabilir. Sektör ile ilgili sıkıntıları ve olumsuzlukları konuşmak fikir alışverişlerinde bulunmak üzere üyelerin (birkaç üye) sekreterya tarafından komite toplantılarına davet edilmesine. Bu durumun yani üyelerin sekreterya tarafından komite toplantılarına davet edilmesinin sekreteryaya getireceği ağırlıktan daha fazla fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu durum Odamız ile üye ilişkilerinin sıcak kalmasına vesile olacaktır.20.11.2018.11

KARAR:2

Yeni üyelerimize verilecek olan Oda Üyesi Levhalarının düzenli olarak bu levhalar oluşturuldukça ilk komite toplantılarına sekreterya tarafından  üye davet edilerek Ticaret Odasıyla ve Meslek Komitesi ile tanışmasına vesile olacağı için bu şekilde gerçekleştirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.20.11.2018.11

KARAR:3

Üye Memnuniyet anketi gibi konularda üyelerimize daha kolay ulaşmamızın yolu grup, grup üyeleri çağırarak, kokteyl vererek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Üyeleri tarafından, üyelere hitap edilerek, üyelerle istişare edilerek, üyelere ikramda bulunarak (çay, kahve, pasta, börek vb.) üyelerin memnun edilmesi sağlanarak, kendilerine bu formlar doldurtabilir.20.11.2018.11

   

KARAR:4

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır.20.11.2018.11

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.11.2018.11

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.20.11.2018.11


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş