KARAR:1

Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal  İşler Dairesi Başkanlığının 07/11/2018 tarih E.35420 sayılı yazısının görüşülmesi.

Bu konu kamu yararına olduğu için ve ayrıca meslek lisesi öğrencilerini teşvik amacı taşıdığından söz konusu isteğimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ramazan ayı süresince AKM önünde kurulan Kitapçılar çarşısında bulunan  standların 1 hafta önceden kurulması için Yönetim Kurulu Başkanımızın, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız ile görüşmesini talep etmekteyiz.18.12.2018.12

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/142 Esas sayı ve 16/11/2018  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 10 yıllık mesleki kıdemi bulunan koltuk dikim ustası olarak görev yapan bir kişinin 09/01/2018 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretinin meslekte 10 yıl çalışmış ise o tarihteki asgari ücret miktarının %15 fazlası  olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.18.12.2018.12

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1029 Esas sayı ve 19/11/2018  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Mobilya mağazasında sipariş sorumlusu olarak görev yapan ve 7 yıllık deneyime sahip olan bir işçinin 2017 yılı 8.ay itibarı ile alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %10 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.18.12.2018.12

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/141 Esas sayı ve 27/11/2018  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 5 yıllık mesleki kıdemi bulunan koltuk dikim ustası olarak görev yapan bir kişinin 2018 yılı şubat ayı  itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin meslekte 5 çalışmış ise o tarihteki asgari ücret miktarının %10 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.18.12.2018.12

KARAR:5

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/528  Esas sayı ve 04/12/2018  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu;11 yıllık mesleki kıdemi bulunan koltuk mobilya sektöründe işçi ve usta olarak  görev yapan bir kişinin 09.05.2018 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin 11 yıllık çalışmışlığı var  ise  o tarihteki asgari ücret miktarının %15 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.18.12.2018.12


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş