KARAR.1

Urge projesi kapsamında Odamız tarafından bilgilendirme yapılmasına.

Urge projesi kapsamında Meslek Komitesi üyelerimize ve Meslek grubu üyelerine bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Meslek grubu üyelerimizden, Ayhan AKDAĞ(Hügo Room), Gökhan ÖZTÜRK(Pramit), Seracettin KUNDO(Fantastik Baby), Mahmut BALABAN(Desa), Ali YURDUSEVEN(Sevay), Akın ZENGİN(Alesta) katılım göstermiştir. Proje hakkında diğer Meslek grubu üyelerimizde sırası ile bilgilendirme yapılacaktır ve Komite toplantılarımıza davet edileceklerdir.28.01.2019.14

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2018/506 Esas sayı ve 02/01/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 15 yıllık mesleki kıdemi bulunan boyacı olarak çalışan bir kişinin 24/05/2018 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.28.01.2019.14

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2018/198 Esas sayı ve 08/01/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 21 yıllık mesleki kıdemi bulunan  mobilya üretiminde kullanılan yatay daire adıyla bilinen makinada  usta olarak çalışan bir işçinin 02/07/2016 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %40 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.28.01.2019.14

KARAR:4

08. ve 26. Meslek komiteleri ile birlikte 09-14 Nisan 2019 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan Mobilya fuarı ile ilgili meslek grubu üyelerine sms ve mail ile bilgilendirme yapılmasına. Söz konusu fuara gitmek isteyen üyelerimizin organizasyonlarının Odamız tarafından yapılmasına dönüş yapan üyelerimize bilgilendirmeyi ve katılım gösterecek üyelerimizin bilgilerinin Odamız tarafından alınmasına ve Meslek Komitemize bilgilendirme yapılmasına.28.01.2019.14

KARAR:5

Odamız Faaliyet Takip Sistemi hakkında Komite üyelerine bilgi, verilmesi.

Odamız Faaliyet Sistemi hakkında Komite üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.28.01.2019.14


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş