KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesi’nin 10/01/2019 tarih ve 2018/644 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,3 yıl 5 ay kıdemi bulunan ve kamyon soförü olarak çalışan bir işçinin 27/09/2018 tarihi itibari ile  aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.02.2019.11

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesi’nin 07/02/2019 tarih ve 2018/74 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,9 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve uluslar arası ağır vasıta soförü olarak çalışan bir kişinin 2016 yılı Mayıs ayı i itibari ile  aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.01.2019.10


Haber Tarihi : 28/2/2019
Paylaş