KARAR:1

(Dilek ve Temenni)

Temsil ettiğimiz Sanayi, Ticari ve Hizmet sektörlerinin Meslek liseleri ile olan endirekt ilişkisi tartışılmaz. Çünkü Meslek Liselerinin hedefi bu sektörlere kalifiye eleman yetiştirmektir. Bunun için varlardır ve işlevlerinin mesuliyeti, sorumluluğu tamam MEB’in yani Devletindir. Hedef, işlevleri ve başarıları tartışılır. Çünkü okuttukları öğrenci sayısı her yıl azalıyor. Mezun ettikleri  öğrencilerin de çoğu kendi sektöründe çalışmıyorlar ve bunun yanı sıra eğitimleri de yeterli değil. Sonuç acı ama gerçek, işlevler ve çalışmalar hedeflere yetmiyor. İşte bu nedenlere yukarıda sayılan sektörlerin adına kısmen de olsa Meslek Liselerine müdahil olunması lazım. Çünkü tarafsız. Bir tarafta sektörleri temsil eden SATSO, diğer tarafta ise sektöre eleman yetiştiren kurumlar bulunmaktadır.İşte bu yüzden müdahil olmalıyız. Bizler Meslek liselerinin itibarını arttırmak ve mezun olanların tamamının kendi eğitim alanında istihdam edilmesi için Meslek Liselerinden ne isteyebiliriz? Aynı şekilde Meslek Liseleri sektörlerden ne isterler? Bunların sorgulanıp konuşulması ve her iki taraf içinde gerekli adımların atılması gerekmektedir. Böylelikle sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacına cevap vererek istihdama ve ülkeye katkı sağlayan bir kurum olacaktır. Aksi taktirde Meslek Liseleri Meslek Liseleri amaca yönelik bir kurum olmaksızın külfet olarak devam ederken daha itibarsızlaşacaktır. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürünün  Odamız Meclis Toplantısına davet edilip dilek ve temenniler kısmında istişare edebilirmiyiz.

KARAR:2

İPAP projesi için Meslek kuruluşlarından ilgili kişilere haber verilmesi için Kurum ve yetkililerin  isimleri Odamız Proje ve İş Geliştirme Memuru Elif SARIOĞLU’na teslim edilmiştir.


Haber Tarihi : 28/2/2019
Paylaş