KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesi’nin 25/02/2019 tarih ve 2018/410 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,24 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve şoför olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 08/02/2018  tarihi itibari ile  aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.15.04.2019.13

KARAR:2

Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Nakliye Kooperatiflerine gerçekleştirilen ziyaretler hakkındaki yazısı.

Malumatın hasıl olduğuna.15.04.2019.13


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş