KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3.Aile Mahkemesi’nin 23/05/2019 tarih ve 2018/35 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,tır soförünün aylık ortalama geliri aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.06.2019.15

KARAR:2

Odamız 12.Meslek Komitesinin 11.04.2018 tarihli toplantısında alınan 2 nolu kararında bahsi geçen kargo maliyetlerinin yüksek olması ve kargo firmaları ile antlaşma yapılması talepleri hususunda Odamız Yeşil Nokta projesi kapsamında çalışma yapılmasına.26.06.2019.15

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.06.2019.15

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.26.06.2019.15


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş