KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2018/517 Esas sayı ve 01/03/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 10 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve mobilya sektöründe “Makine hattı operatörü” olarak çalışan bir kişinin 04/06/2018 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.21.05.2019.18

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2018/516 Esas sayı ve 01/03/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 9 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve mobilya sektöründe “Makine hattı operatörü” olarak çalışan bir kişinin 04/06/2018 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.21.05.2019.18

KARAR:3

18-22 Kasım tarihleri arasında Moskova Mebil (Mobilya) Fuar ziyareti ve B2B görüşmeleri için  Moskova Ticaret Ateşesi  Murat Haydar ÖZTÜRK  (daha önce Odamız Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu üyesi Büşra SUNMAN münferit olarak görüşmüştür) ile Odamız tarafından görüşülmesi ve yapılacak olan iş gezisi için gerekli ekonomik desteklerin araştırılarak Meslek Komitemize bilgilendirme yapılmasına.21.05.2019.18

KARAR:4

SATSO’nun üyeleri için hazırladığı projelere, seminer ve eğitimlere üyelerin ilgisizliği aşikardır. Bu neden ile her ay Komite toplantılarına belirli sayıda kişinin davet edilmesi için karar alınmıştı. Söz konusu davetlere icabet az olduğu ve hatta hiç olmadığı görülmüştür bunun sonucu olarak Komite yönetimindeki arkadaşlar ile beraber her ay en az 5 kişinin ziyaret edilmesi hususu karara bağlanmıştır.Bu husus Komite Başkanımız Komite Başkanımız Mustafa OKUYAN’ın yönetiminde olacaktır.21.05.2019.18


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş