KARAR:1

Rusya Moskova’ da düzenlenecek olan Mebel mobilya fuarına Ticaret Belgeler Müdürü tarafından bilgilendirmeler yapıldı. B2B görüşmeleri ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak bir an önce duyuruya çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılmasına.19.06.2019.19

KARAR:2

Öneri-1: Geçmiş aylarda SATSO Meclisine gelen Sakarya Üniversitesi Rektörümüz kürsüden bizlere hitap ederek üniversitenin sanayiye katkılarını anlatarak bizlerin üniversiteden ne isteyebileceğimiz sorusunu sormuştu. Bizler şuana kadar üniversite ve SATSO paydaşlığından proje bazında çok şeyler aldığımız ve faydalandığımız muhakkaktır. Bunun için sanayici olarak SATSO ve üniversiteye minnettarız. Ancak son zamanlarda ihracat konusunda ki ilerlemelerden dolayı gerek proje bazında gerekse özel olarak dış ticaret bölümü mezunlarından eleman ihtiyacı doğrultusunda mezun elemanlarla yapılan mülakatlarda elemanların hiç yabancı dil bilmedikleri görülmektedir. Bu durum (Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu)sözünü insanın aklına getiriyor. Önerimiz kesinlikle dış ticaret bölümünün 1 yıl yabancı dil hazırlık sınıfını okuduktan sonra öğrenim dilinin de yabancı dil olmasını, aksi takdirde 4 yıl boyunca okudukları bölümün kendilerine ve çalışacakları piyasaya minimum fayda verecekleri muhakkaktır. Ayrıca işe alımda yapılan imtihan ve mülakatları herhangi bir şekilde öğrenim verenlerin birkaç örnekleme dahi olsa izlemesi, kendilerine çok şey kazandıracağı kanaatindeyiz.19.06.2019.19

KARAR:3

Öneri-2:Üniversitelerden bir diğer isteğimiz ise genelleme olarak önemine binaen Türk tacirlerine ve Türk sanayisine yerli ve milli bir yazılımın yapılmasıdır. Bu konuda teferruatlı olarak yorumlar yapılabilinir. 19.06.2019.19

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.06.2019.19

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.19.06.2019.19


Haber Tarihi : 23/7/2019
Paylaş