KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2019/121 Esas sayı ve 01/08/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 16 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve kesim-dikim işçisi olarak çalışan bir kişinin 2019 yılı şubat ayı tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.20.08.2019/22

KARAR:2

İnegöl  Ticaret ve Sanayi Odasının 08/08/2019 tarih ve 02185 sayılı mobilya üretiminde kullanılan hammaddelerin rayiç fiyatlarının öğrenilmesi hakkındaki yazısının görüşüldü.

Söz konusu ürünlerin fiyatlarının bölgeye, vadeye ve müşteriye göre değişiklik arz etmektedir. Mobilya sektöründe sabit fiyat olmadığı hakkında ilgili kuruluşa yazı yazılmasına.20.08.2019/22

KARAR:3

Sektörümüzde ve diğer sektörlerde imalatlarda paketleme ve ambalaj sorunlarımız olduğu muhakkaktır. Bu  konuda sektördeki paydaşların bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için  Odamız tarafından gerekli araştırılmaların yapılması ve tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde bir eğitim organizasyonu yapılmasına. Söz konusu eğitim organizasyonun tarihinin yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmesine ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu konuda eğitim verdiği bilgisini not olarak tarafınıza arz ederiz. Söz konusu Eğitimin Odamız toplantı salonlarında yapılmasına eğitim masraflarının ve ikramlarının Odamız bütçesinden karşılanmasına ve 26.Meslek Komitesi öncülüğünde tüm üyelerimize SMS ve Mail ile bilgilendirilmesine.20.08.2019.22

KARAR:4

Rusyada düzenlenecek olan Mabel Moscow Fuarı için yapılan araştırmalar sonucu:

1- Olumlu referanslar alınan Mavi Rota firması ile anlaşılmasına,

2- 08. ve 26. Meslek gruplarına duyurular yapılarak taleplerin toplanmasına,

3- Hava alanı transferlerin Odamız araçları ile karşılanmasına,

4- Moskovada 1 akşam yemeğinin Odamız tarafından karşılanmasına,

5- Vize işlemleri için bir Danışman ile çalışılmasına.20.08.2018.22


Haber Tarihi : 2/9/2019
Paylaş