Sayın Üyemiz,

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 2019 yılı çağrısına başvurular devam etmektedir. Desteğin amacı, Sanayi Kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştireceği, faaliyetlere geri ödemeli mali destek sağlanmasıdır. Destek programı ile ilgilenen Sanayi Kuruluşlarının proje başvurusunda bulunmadan önce, aşağıdaki iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçerek yönlendirme alması tavsiye edilmektedir. Diğer kamu kurum/kuruluşları ve finans kaynaklarından hibe ve/veya kredi alan projeler de Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Desteğinden yararlanabilir.

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2019, Perşembe
Duyuru ve Başvuru Formları: https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji

Desteklenen öncelik alanları:

 • İklim Dostu Teknolojiler Desteği
 • Temiz Üretim Teknolojileri Desteği
 • Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği

Kimler başvurabilir?
Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:
 • İmalat Sanayii işletmesi olmak
 • Aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunmak
  • Destek  genel olarak “halen mevcut bulunan üretim tesislerine” yönelik olmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan yeni ürün üretilmesi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarındaki uygulamalar bu kapsamda değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.
Destek türü ve destek tutarı limitleri ve destekleme oranı:
 • Destek türü: Geri ödemeli faizsiz destek
  • Sağlanan destek projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay içerisinde ve ilk taksidi Proje Süresi’nin tamamlanmasından 6 ay sonra olmak üzere 6 ay ara ile ve 5 eşit taksitte ABD Doları olarak TTGV’ye geri ödenir.
  • Geri Ödemeli Destek kullandırımı sırasında güvence olarak destek tutarında Teminat Mektubu ve/veya KGF kefaleti alınır. Ayrıca Başvuru Sahibinin büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.
 • Proje başına destek tutarı limitleri:
  • Üst limit: 400 bin ABD Doları
  • Alt limit: 100 bin ABD Doları
 • Destekleme oranı: Azami %50
 • Desteklemeden yapılacak kesintiler:
  • TTGV tarafından Alan Komitesi Üyeleri (AKÜ) değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına 1.000 ABD Doları tutarındaki değerlendirme bedeli, Öneren Kuruluş tarafından TTGV'ye ödenir. Projeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması sonrası kullandırım yapılması halinde ise sözkonusu tutar kullandırım sırasında yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.
 • AKÜ değerlendirmesi sonrası TTGV tarafından projenin desteklenmemesine karar verilmesi halinde bu tutar Öneren Kuruluşa iade edilecektir.
 • Değerlendirme bedeli olarak alınan tutar, Projenin AKÜ değerlendirmesi sonrası Yönetim Kurulu Kararı öncesi Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, Projenin TTGV tarafından desteklenmesi kararı verildiği halde Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi veya Öneren Kuruluşun destekleme sözleşmesi imzalamaması veya sözleşme imzalanmasına rağmen firmadan kaynaklanan nedenlerle sözleşme kapsamında kullandırım yapılamaması hallerinde firmaya iade edilmeyecektir.
Desteklenen harcama kalemleri:
 • Projenin gerçekleştirilmesi için satın alınan veya kullanılan makina ve teçhizat giderleri (KDV hariç)
 • Proje esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri (KDV hariç)
  • TTGV desteğinin en fazla %5 oranında olabilir.
 • Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.
Proje süresi: 15 ay (Mücbir sebep halleri hariç hiçbir gerekçeyle bu sürenin aşılması mümkün değildir.)

Destek öncelik alanları: Sektörel bazda uygulama örnekleri için bkz. YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanı s. 5 – 11.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:
 • Başvuru yapmadan önce YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanı ile Uygulama Usul ve Esasları dokümanının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Destek programı ile ilgilenen Sanayi Kuruluşlarının proje başvurusunda bulunmadan önce, aşağıdaki iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçerek yönlendirme alması tavsiye edilmektedir.
 • Diğer kamu kurum/kuruluşları ve finans kaynaklarından hibe ve/veya kredi alan projeler de Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Desteğinden yararlanabilir.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Şenol Ataman
Tel: (312) 265 02 72 – dahili: 184
e-posta: [email protected] 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

SATSO Mobil Uygulama
 Apple Store  Google Play
 
Sosyal Medya Hesaplarımız
 Instagram  Twitter  Facebook  Youtube  Linkedin
Haber Tarihi : 10/9/2019
Paylaş