KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1079 Esas sayı ve 12/09/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 3 yıl kadar üretim/zımpara bölümünde çalışan ilkokul mezunu bir işçinin 2017 yılı Temmuz ayı tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %5 ile %10 fazlası arasında olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.18.10.2019.24

KARAR:2

Biz tacirler ve sanayiciler olarak bütün zamanımızı işimize ayırdığımızı ve kazandığımız gelirle de işimize yatırım yapmayı düşünürüz. Bunu yaparken diğer sosyal yükümlülüklerimizi bazen unutur, bazen de farkında olmayız. Oysa farkında olmadığımız bazı şeylerin gelecekte hayati önem taşıdığını da biliriz. Büyüttüğümüz işleri gelecekte emanet edeceğimizi çocuklarımıza yatırımı ilgili alanlarımız neresine koyarız. Bu soruyu kendimize soralım. İçimizdeki benden cevap alalım ve çoğumuzun cevabı aynı doğrultuda olduğunu fark edeceğiz.

Bu nedenle sosyal sorumluluk gereği mevzubahis konuda elimizdeki değerlerden istifade etmek gerektiğini düşünüyoruz.

Sonuç: hem annelik vasfı hem eğitimcilik vasfı ile ilk öğrenimden üniversiteye kadar tacir ve sanayici gözü ile çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz konusunda Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet DURMUŞ’tan veya konusunda uzman olan kişilerden sosyal sorumluluk çerçevesinde üyelere hatta halka açık bir konferans düzenlenmesini istiyoruz.18.10.2019.24

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 18.10.2019.24

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.18.10.2019.24


Haber Tarihi : 11/11/2019
Paylaş