KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 14.10.2019 tarih ve 2019/244 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,8 yıl kadar SRC 4 belgesi olup tır şoförü olarak çalışan bir işçinin 2017 yılı mayıs ayında alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.11.2019.21

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 07.10.2019 tarih ve 2019/91 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,10 yıllık mesleki kıdemi bulunan Kamyon Şoförü olarak çalışan bir kişinin 02.07.2018 tarihi itibari ile alabileceği  ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise   belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.11.2019.21

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 16.10.2019 tarih ve 2019/202 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,19 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve TIR ŞOFÖRÜ olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 29.04.2019 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.11.2019.21

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 13.11.2019 tarih ve 2019/142Esas sayılı yazısı görüşüldü.

İlgili mahkeme yazısına araştırma yapılarak bir sonraki meslek komite toplantımızda cevap verileceği hususunun Mahkemeye bildirilmesine.14.11.2019.21

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 11.11.2019 tarih ve 2019/194 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,15 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve kargoların indirilmesi, tasnif edilmesi, dağıtıma hazır hale getirilmesi işleriyle ilgilenen ve tespitçi olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 01.08.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.11.2019.21

KARAR:6

T.C Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının KART 54 ile ilgili yazısının görüşülmesi.

İlgili yazı hakkında malumat hasıl olduğuna, yazıda bahsi gecen konunun meslek grubu üyelerimize duyurulmasına.14.11.2019.21

 

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.11.2019.21

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi.14.11.2019.21Haber Tarihi : 5/12/2019
Paylaş