KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün 372 sayı  ve  07/06/2011 tarihli  rayiç fiyat tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.

14+1 Kişilik Minibüsün (3 yaşında), şoförlü, günde 8 saat (mesai saatleri
içinde), haftada 5 gün (hafta sonu hariç), şoför yevmiye bedeli dahil 1 (bir) kilometresinin kiralama maliyetinin ortalama  1,60 TL + KDV (BirTürkLirasıAltmışkuruş)  olarak bildirilmesine.20.06.2011.30

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.06.2011.30

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.20.06.2011.30    

Haber Tarihi : 23/6/2011
Paylaş