KARAR: 1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin

2010/960 esas sayı  ve 29.06.2011 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

            Dava  konusu  10 yıllık bir tecrübeye sahip  mobilya alanında usta olarak

çalışan bir kişinin 2010Yılı 8'inci ay itibariyle alabileceği ortalama ücretin; 2010 Yılının ikinci yarısındaki yürürlükteki asgari ücretin %10 fazlası olarak bildirilmesine.17.08.2011.30

KARAR: 2

                        Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 12.08.2011.30

KARAR: 2

Dilek ve temenniler dinlendi. 12.08.2011.30

Haber Tarihi : 25/8/2011
Paylaş