KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 03/01/2020 tarih ve 2018/327 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıl kadar şoför olarak çalışan ilkokul mezunu bir işçinin 2017 aralık  ayı  itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 28/01/2020 tarih ve 2020/23 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 5 yıl kadar tır-çekici şöförü olarak çalışan bir işçinin 2019 Aralık ayı  itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 27/01/2020 tarih ve 2018/611 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 4 yıllık deneyime sahip uzun yol şoförünün Mayıs 2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 24/01/2020 tarih ve 2018/603 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 17 yıllık deneyime sahip bir uzun yol şoförünün Mayıs 2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 16/01/2020 tarih ve 2019/328 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 3 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve tır şoförü olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 15.11.2017 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:6

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5.İş Mahkemesi’nin 10/02/2020 tarih ve 2020/39 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; yük taşımacılığı yapan ticari bir aracın günlük kirasının akaryakıt hariç 125TL olabileceği miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14/01/2020 tarih ve 2019/562 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 2019 yılı Kasın ayı tarihi itibariyle bir işçinin günlük servis maliyetinin 4-TL (Dört Türk Lirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:8

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14/01/2020 tarih ve 2019/564 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 22/08/2015 ile 06/11/2019 tarihleri arasında şoför olarak çalışan ve mesleki deneyimi bulunan bir işçinin 2019 yılı Kasım ayı itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:9

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17/01/2020 tarih ve 2019/563 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 15/08/2015 ile 09/08/2019 tarihleri arasında şoför olarak çalışan ve mesleki deneyimi bulunan bir işçinin 2019 yılı Ağustos ayı itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:10

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17/01/2020 tarih ve 2019/561 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/01/2015 ile 06/11/2019 tarihleri arasında şoför olarak çalışan ve mesleki deneyimi bulunan bir işçinin 2019 yılı Kasım ayı itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.02.2020.24

KARAR:11

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daires Başkanlığının 07/02/2019 tarih ve E.3414 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.13.02.2020.24

KARAR:12

Şehir içerisinden kalkan (Demokrasi Meydanı) gezi ve tur otobüslerinin Sakarya Sosyal Gelişim Merkezinin bulunduğu (Eski Terminal) yerleşkesine alınması için veya söz konusu tur otobüslerinin yeni Stadyum önünden kaldırılması talebinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına yazı yazılmasına.13.02.2020.24

KARAR:13

Semerciler mahallesi Dar sokakta bulunan Katlı Pazar Yerinin giriş kısmında  otobüs bileti satış yeri tahsis edilmesi için girişimlerde bulunulmasına.13.02.2020.24

KARAR:14

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.02.2020.24

KARAR:15

Dilek ve temenniler dinlendi.13.02.2020.24

Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş