KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 11/03/2020 tarih ve 2019/422 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 01/12/2017-22/10/2019 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar tır şöförü olarak çalışan 8 yıllık E sınıfı ehliyete sahip bir işçinin 22/10/2019 tarihi  itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.04.2020.26

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 12/03/2020 tarih ve 2019/413 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 20 yıllık mesleki kıdemi bulunan “OTOBÜS ŞOFÖRÜ” olarak fesih tarihi olan 30.05.2017 tarihi itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.04.2020.26

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16/03/2020 tarih ve 2015/494 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Uluslararsı nakliye yapan bir firmada kurucu ortak ve yetkili olarak sektörde 35 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir kişinin yıllık ortalama kazancının ne olabileceği müteveffanın kendi şirketi yerine aynı iş kolunda faaliyet gösteren başka bir şirkette yönetici olarak görev alması durumda Kasım 2014 tarihi itibariyle alabileceği ücret miktarının aylık 5.000TL (beşbintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.04.2020.26

KARAR:4

Eskişehir Ticaret Odasının 18.03.2020 tarihli Personel Servis Araçları Yaş Sınırlaması ile ilgili görüş destek yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazı hakkında TOBB’a destek yazısı yazılmasına.30.04.2020.26

KARAR:5

Sakarya Valiliği’nin 31.03.2020 tarih ve E.4642 sayılı Koronoviris Tedbirleri/Otobüs Seferleri ile ilgili yazısının görüşülmesi.

Malumatın hasıl olduğuna.30.04.2020.26

KARAR:6

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin 21.02.2020 tarihli Analog Takograftan Digitale Geçiş Süreci hakkında yazısı hakkında meslek grubu üyelerimiz ile yapılan istişare sonucu tekrar değerlendirildi.

Ülkemizde Digital Takografa geçiş için alt yapımızın hazır olmadığı ve söz konusu geçiş için 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan geçişlerin o tarihlerde uygulanmasının mümkün olmadığını söz konusu tarihlerin daha ileri bir tarihlere ertelenmesi için TOBB’a yazı yazılmasına.30.04.2020.26

KARAR:7

19.Meslek Grubu üyelerimizden  gelen talepler doğrultusunda COVID-19 salgını kapsamında gerek iç gerekse dış turizimde yaşanan tur/rezervasyon iptallerine bağlı olarak talep edilen iadeleri finansmana ulaşımda sorun yaşadıklarını bu dönemde Odamız üyesi seyahat acentelerini zor durumda bırakmaktadır. Acentelerin paket tur satışı yapmış olduğu tüketici Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nde bulunan mücbir sebep dolayısıyla sözleşmeyi fesh ederek ücret iadesi talep etmektedir.

                Bununla birlikte seyahat acenteleri satışını yapmış olduğu paket turları, konaklama ve/veya havayolu firmalarından alınan hizmetlerle oluşturmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından  alınan tedbirler kapsamında COVİD-19 salgını nedeniyle 05.02.2020 tarihi itibariyle iptal olan uçuşları gerçekleştiren firma uçuş yasaklarının kalkmasını takiben 2 aya sorumluluktan muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla paket turların önemli bir kalemi olan uçuş ücretlerinin seyahat acenteleri geri alamamaktadır.

                Bu doğrultuda yaşanan ücret iadeleri ile alakalı sorunların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne gerçekleştirilen tüketici başvurularına ilişkin işlemler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

                Bununla birlikte yaşanmakta olan salgının etkilerinin tam olarak ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi dolayıyla ileri tarihlere yönelik olarak önceden satın alınmış olan paket turların iptalleri devam etmekte olup bu turlara ilişkin yaşanan hakem heyeti tüketici başvuruları 30 Nisan tarihinden sonrada devam edecektir.

Sonuç olarak, bu olağanüstü zamanda ciddi sorunlar ile yüz yüze olan seyahat acentelerinin maddi yüklerini azaltabilmek ve sektörü ayakta tutabilmek için Tüketici sorunları Hakem Heyeti’ne yapılacak başvuru işlemlerini durdurulma süresinin uzatılması ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16.Maddesinde düzenleme yapılarak, seyahat acentelerine de uçuş firmalarına tanınan iade erteleme hakkının sunulması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda yapılacak düzenleme ile seyahat acenteleri paket tur bedelinin iadesine ilişkin yükümlülüklerinin COVİD-19 salgınına bağlı olağanüstü durumun ortadan kalkmasını takiben 30.güne kadar ertelenmesi talebimizi ilgili Bakanlığa iletilmek üzere TOBB’a ve TOBB Başkanımız Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’na yazı yazılmasına.30.04.2020.26

KARAR:8

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.04.2020.26

KARAR:9

Dilek ve temenniler dinlendi.30.04.2020.26Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş