KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 19/06/2020 tarih ve 2020/19 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 40 yıl kadar şoför olarak çalışan bir işçinin 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.07.2020.29

KARAR:2

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.06.2020 tarih 4820 sayılı Analog Takograf Sayısal Takografa Geçişi hakkındaki yazısının görüşülmesi

Malumatın hasıl olduğuna.13.07.2020.29

KARAR:3

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.06.2020 tarih 4874 sayılı Yolcu Taşıma Kapasiteleri hakkındaki yazısının görüşülmesi.

Malumatın hasıl oldğuna.13.07.2020.29

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.07.2020.29

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.13.07.2020.29


Haber Tarihi : 7/8/2020
Paylaş