KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin 1993 sayı  ve  01/10/2011 tarihli  Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Sözkonusu Genel Kurul Toplantısının meslek grubumuza e mail yoluyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.25.10.2011.35 
           
KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının  7460 sayı ve 18/10/2011 tarihli minibüs hat muhammen bedel tespiti hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Bahsi geçen kuruma minibüs hat muhammen bedel tespitinin ilimizdeki Minibüsçüler  Odasından istenilmesi konusunda yazı yazılması  teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.25.10.2011.35  

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.10.2011.35
           
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.25.10.2011.35

Haber Tarihi : 3/11/2011
Paylaş