KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 20/08/2020 tarih ve SYDV/54.16/02.01.03-297 sayılı  Erenler ilçesinde oturan vatandaşlara 750 (yediyüzzelli) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 33 yerleşim birimindeki, 1000 vatandaşa 750’şer kilo olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 750 kilo kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  75TL ile (yetmişbeştürklirası)-85 TL ile (seksenbeştürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.14.09.2020.31

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arifiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 27/08/2020 tarih ve SYDV/54.15/01.04-157 sayılı, Arifiye ilçesinde oturan vatandaşlara 560 (beşyüzaltmış) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 24 yerleşim birimindeki, 700 vatandaşa 800 kilo (sekizyüzkilo) olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 800 kg kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  75TL ile (yetmişbeştürklirası)-85 TL ile (seksenbeştürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.14.09.2020.31

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5.İş Mahkemesi’nin 25/08/2020 tarih ve 2020/339 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 17/07/2014-12/10/2018 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar ağır vasıta şoförü olarak görev yapan bir kişinin 12/10/2018 yılında  alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.09.2020.31
KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5.İş Mahkemesi’nin 25/08/2020 tarih ve 2020/340 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 26/06/2013-06/06/2016 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar ağır vasıta şoförü olarak görev yapan bir kişinin 06/06/2016 yılında  alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.09.2020.31

KARAR:5
T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01/09/2020 tarih 421424446-050.01.04-E.19479 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna.14.09.2020.31

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 09/09/2020 tarih ve 2019/196 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ilkokul mezunu 38 yıl kadar tır şoförü olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı Temmuz ayında alabileceği ortalama aylık miktarın aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.09.2020.31

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.09.2020.31

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.14.09.2020.31

Haber Tarihi : 2/10/2020
Paylaş