KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Sakarya Büyükşehir Belediyesi  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı‘ından  Atatürk Bulvarı  ile Serdivan Tuna Tan  arası kalan bölgenin ( ) ölçekli haritasının istenmesine.21.11.2011.36

KARAR:2
Kamu ihale kurumundan bir yetkilinin hizmet alımı ile ilgili seminer vermek üzere odamıza davet edilmesine.21.11.2011.36

KARAR:3
TOBB'nin Meslek Grupları NACE kodu çalışmalarının kendileri bünyesinde yapıldığına dair yazısı görüşüldü.

Malumat Hasıl olduğuna.21.11.2011.36

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.21.11.2011.36

Haber Tarihi : 30/12/2011
Paylaş