KARAR:1

T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09/11/2020 tarih 421424446-050.01.04-25835 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hâsıl olduğuna.07.12.2020/34

KARAR:2

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.12.2020 tarih ve 10484 sayılı KTY Çerçevesinde Düzenlenen Yeki Belgeleri hakkındaki yazısı görüşüldü.

İlgili yazı hususunda komitemiz tarafından 10.12.2020 Perşembe günü saat 14:00’te Odamızda değerlendirme toplantısı yapılmasına ve komitemiz tarafından yapılacak olan toplantıda konu hakkındaki ortaya çıkan görüş ve önerilerin Odamız aracılığıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne iletilmesine. 07.12.2020/34

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 16/11/2020 ve 2019/397 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 35 yıl kadar tır şoförü olarak çalışan bir işçinin 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 07.12.2020/34

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 04/12/2020 ve 2020/160 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıllık mesleki kıdemi bulunan uzun yol şoförü olarak çalışan bir kişinin 13.02.2020 tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 07.12.2020/34

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.12.2020/34

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.07.12.2020/34


Haber Tarihi : 16/12/2020
Paylaş