KARAR:1
T.O.B.B.'un,  Odamız üyelerinin faaliyet (N.A.C.E. Kodu)  kodları, meslek  grupları ile Odamızın Meslek Gruplarının  çalışmalarının kendi bünyelerinde tespit edileceğine dair 14 Aralık 2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
            
Malumat hasıl olduğuna.19.01.2012.37
           
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.01.2012.37
           
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.19.01.2012.37
Haber Tarihi : 24/1/2012
Paylaş