KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 02/02/2021 ve 2019/62 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 16 yıllık mesleki kıdemi bulunan Uzun yol Tır şoförü olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 12/11/2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.08.02.2021.37

KARAR:2

T.C Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığından gelen 16 Aralık 2020 tarih  748734  sayılı Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığında görev yapan Erbaş ve Erlerin yemeklerini Sakarya Kışlasından alınarak Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığına getirilmesi 1 günde 3 sefer 365*3=1095 sefer olarak yazının görüşülmesi.

Güzergahın ve yapılacak kilometrenin belli olmamasından dolayı fiyat tespitti yapılamamıştır. Konu hakkında gerekli bilgilerin alınmasına tekrar değerlendirilmesine.08.02.2021.37

KARAR:3

Yönetim Kurulu tarafından komitemize havale edilen 2015 yılı aidat borçlarından dolayı zaman aşımına girecek olan 19.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.

İlgili üyelerimize Meslek Komitesi üyelerimiz tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına.08.02.2021.37

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.02.2021.37

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.08.02.2021.37


Haber Tarihi : 18/2/2021
Paylaş