KARAR:1
Meslek Grubumuzun personel ve öğrenci taşımacılığı  yapan  üyelerimizin eğitilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi'nden yetkililerin de katılımlarıyla 28 Şubat 2012 Salı Günü saat:20.00'de yapılmasını planladığımız Sertifikalı “Şoför Eğitimleri Semineri”  içeriğinin belirlenmesine yönelik  14 Şubat 2012 Salı Günü saat:09.00'da, Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda toplantı düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.02.2012.39           
           
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.02.2012.39         
           
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.02.2012.39
Haber Tarihi : 15/2/2012
Paylaş