KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/03/2021 tarih 2020/423 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava Konusu; söz konusu araç hakkında Mahkemeden gelen bilgilerin yeteriz olduğu söz konusu Tır’ın hangi işlerde hangi şartlarda çalıştığı günlük ve aylık kaç kilometre yol yaptığı bilgilerinin olmamasından dolayı söz konusu yazıya cevap verilememiştir .10.05.2021.41

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 13/04/2021 ve 2020/198 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 45 yaşında en az 5 yıldır aynı firmada kargo şoförü olarak çalışan bir işçinin 05/05/2018   tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.05.2021.41

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.05.2021.41

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.10.05.2021.41


Haber Tarihi : 2/6/2021
Paylaş