KARAR:1
            
SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI:
14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile 1 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınmasına yönelik servis hizmetleri alımında KDV tevkifatı yapmak zorunluluğu getirilmiştir.
 
Ancak diğer sektörlerde  olan(117 Nolu KDV tebliğinin 5.2.2.2 bölümünün son paragrafında bulunan Y.M.M raporunun bir üst başlık olan 5.2.2.1 de son paragrafında )  “ yeminli mali müşavir raporu ile KDV iadelerinin alınabilmesi” ifadesi tebliğde sektörümüzle ilgili olarak yer almamaktadır.
              
Sektörümüzü son derece mağdur eden bu hususta gerekli çalışmanın yapılmasının yönetim kuruluna arzına .
            
KARAR:2
               
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN HAKSIZ REKABETİ
İlimizdeki ilçelerde yer alan ve iş tanımları gereği belirli güzergahlarda çalışma zorunluluğu olan  Özel halk otobüsleri personel ve öğrenci taşımacılığı yaparak sektörümüzde haksız rekabete sebebiyet vermektedir. Konunun  ticaret servisimizce komitemizle ortak çalışma yaparak ilgili merciler bazında aktarılmasının  yönetim kuruluna arzına.
Haber Tarihi : 19/11/2012
Paylaş