KARAR:1
        
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Odamız üyesi Cemil BORİNLİ –Birlik Otomotiv Sanayi ve Lojistik- Firmasıyla evden eve yaptığı nakliyat esnasında mağdur olduğunu ifade eden Haydar AVCI'nın şikayet dilekçesi görüşüldü.
            
Meslek Komitemiz tarafından Odamız üyesi Cemil BORİNLİ ile telefonla görüşülmüş ve şikayetçi Haydar AVCI'nın mağduriyetinin giderilmesi konusunda söz alınmış ve Haydar AVCI'ya da telefonla bilgisi verilmiştir.28/11/2012.50
            
KARAR:2
           
Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla Gündeme alınacak “ Tahditli Plaka” uygulaması konusunda Odamız üyesi servisçi üyelerimizin katılımlarıyla Odamız görüşünün belirlenmesi amacıyla, Odamız üyesi personel taşımacılığı işiyle iştigal eden şirket temsilcileri ile firma sahiplerinin katılımlarıyla 29 Kasım 2012 Perşembe Günü, Sosyal Tesisimizde, 30 Kasım 2012 Cuma Günü 19:30'da bireysel taşımacılık yapanlar ve firma sahiplerinin katılımlarıyla Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.28/11/2012.50            
           
KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28/11/2012.50
            
KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.28/11/2012.50

Haber Tarihi : 5/12/2012
Paylaş