Bir Müdürün İdaresi ile çalışan servisin görevleri şunlardır;

  • Kapasite ve ekspertiz raporlarının hazırlanması,
  • Kalfalık ve Ustalık Belgeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Çırak sicil defterlerinin tutulması,
  • Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve duyurulması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik konularda seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonların düzenlenmesi,
  • İş Makineleri tescil işlemlerinin yürütülmesi
  • MEYBEM ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
  • İş-Kur Hizmet Noktası temsilciliği işlemlerinin yürütülmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.


SATSO (SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI)

KAPASİTE RAPORU

YERLİ MALI BELGESİ

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

EKSPERTİZ RAPORU

BANKA

HESAP NO

1 - 15 Çalışan

1.250 TL

1.500 TL

HALKBANK

TR54 0001200958500016000046

16 - 50 Çalışan

2.000 TL

51- 100 Çalışan

3.000 TL

101 ve üzeri Çalışan

5.000 TLTOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) ÖDEME BİLGİLERİ

HESAP NO

BANKA

KAPASİTE RAPORU

YERLİ MALI BELGESİ

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

700 TL

165 TL

TR350004600153888000069072

AKBANK

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

TR140001200131100016000038

HALKBANK
Ufuk Ali AYGEN
Sanayi Müdürü
Dahili Tel : 3031 Direkt:0264.888.3031
Tuğrulhan BALCI
Teknik Personel
Dahili Tel : 3029 Direkt:0264.888.3029
Zeynep KOŞU
Teknik Personel
Dahili Tel : 3044 Direkt:0264.888.3044Sanayi Müdürlüğü E-Posta Adresi: [email protected]