24.08.2009

Çalışma Bölge Müdürlükleri Tarafından Verilen Dosya Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş İşyeri Sicil Numaralarının eşleştirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 1. Maddesine göre 01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek olan sigortalı işe giriş bildirgelerinin, sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin ve işyeri bildirgelerinin  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Çalışma Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

İşverenlerden alınan sigortalı işe giriş bildirgelerinin,  sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin ve işyeri bildirgelerinin Çalışma Bakanlığı'na gönderilebilmesi için 01.08.2009 tarihinden önce 5510 sayılı kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sigortalı çalıştıran işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olan işyeri sicil numaraları ile Çalışma Bölge Müdürlüklerince verilmiş dosya numaralarının eşleştirilmesi icap etmektedir.  

Bu işlemlerin yapılabilmesi için, işverenlerce aylık hizmet belgelerinin E-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, Çalışma  Bölge Müdürlüklerince verilen dosya numaralarının sisteme girilmesi gerektiğinden Odamıza kayıtlı işverenlerin konuya hassasiyet göstermesi gerekmektedir. 
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya