Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümleri 01.03.2022 tarihinden  itibaren yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 22/2/2022
Paylaş