Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Ur-Ge) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla Ur-Ge Projeleri planlanmaktadır.

Proje kapsamında firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ticaret Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

UR-GE Projeleri (Bilgi ve Belgeler) ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliğ hakkında 14 Eylül 2022, çarşamba günü 14.00’te çevrimiçi toplantı düzenlenecek olup; hibe desteği, projeye katılım ve proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Odamız organizatörlüğünde yürütülecek olan Ur-Ge projesine ilişkin süreçler hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelere yer verilecek toplantıya projelerde yer almak üyelerimizin katılımı önem arz etmektedir.

Tarih: 14 Eylül 2022, Çarşamba 14.00

Toplantı Katılım Linki: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoduyprjojH9cI52-sWwCHOx0sf9PQwtE2

Toplantı Kimliği: 835 1510 1953
Parola: 12345
Duyuru Tarihi : 8/9/2022
Paylaş