Sayın Üyemiz,

5174 sayılı T.O.B.B. Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde ; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri 02 Ekim 2017 Pazartesi günü yapılacaktır.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde;   Üyelerimizin Oy kullanabilmeleri,  Meslek Komitelerine ve Oda Meclisine üye seçilebilmeleri  için, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği, vergi mükellefi olmaları ve durumlarının faal olması şartı arandığından; 

Üyelerimizi herhangi bir hak kaybına uğramamaları için, Odamızın www.satso.org.tr adresinde "DUYURULAR" bölümünde yer alan "Üye Durum Sorgulama" bölümünden; vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını (vergi numaralarını ve vergi dairelerini), mevcut durumlarını (faal ya da askı) ve adres bilgilerini kontrol etmeye davet ediyoruz.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarının düzeltilmesi hususunda yapılacak başvuruların bir dilekçe ve ekinde vergi dairesinden alınacak güncel "Mükellefiyet Yazısı"   ile Oda Sicili Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerimiz "askı" durumuna alınarak, aidat tahakkukları durdurulmuş, meslek grupları ve seçim listesinden de kayıtları silinmiştir.   

Meslek grubu ve seçim listesinden  silinen üyelerimizin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi vermeleri (doğru adres tescili yapmaları)  ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödemeleri halinde;  aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçim listesine yeniden dahil edilecek, durumları "askı" durumundan "faal" duruma geçirilecektir. 

Ayrıca ; Seçim de oy kullanmak için Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden "Seçim Yetki Belgesi" almak  isteyen üyelerimizin; "MERSİS" üzerindeki adresi ile "UAVT-Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki adresinin aynı olması gerekmektedir. Adresin farklı olduğu durumda, ilgili Belediye’den alınacak "Adres Tespit Yazısı" ile Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. 

Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için tüm üyelerimizi; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarının güncelliği konusunda www.satso.org.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yer alan "Üye Durum Sorgulama" bölümünden, Ticaret ve Oda sicili numaralarını birlikte girerek inceleme yapmaya davet ediyoruz.

29 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimizin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Duyuru Tarihi : 22/8/2017
Paylaş