Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı ve sadece MEDOS üzerinden ilgili belgelerin düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti.

Bununla birlikte, TOBB’dan Odamıza gönderilen 07.04.2020 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 07.04.2020 tarihli elektronik postaya atıfla, geçmişte yaşanılan tecrübeler göz önüne alınarak, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerce elektronik ortamda düzenlenen ve onaylanan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesinin kabul edilmesinde bir sorun yaşanmayacağına ilişkin ilgili ülkelerden teyit alınması amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihine kadar anılan ülkelere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin sadece manuel ortamda düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 Elektronik postada, bahse konu teyidin 17 Nisan 2020 tarihinden önce Ticaret Bakanlığına ulaşması halinde bilahare bilgi verileceği açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihine kadar başta Rusya Federasyonu olmak üzere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORMA) düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler özelindeki ihracat evrakları, Odamızca sadece manuel onaylanacak; onay işlemlerinde ıslak mühür/ıslak imza kullanılacak ve MEDOS üzerinden elektronik onay yapılmayacaktır.

17 Nisan 2020 tarihinden sonraki uygulama için Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak talimata göre TOBB tarafından gerekli duyuru yapılacağı bildirilmiş olup; konuyla ilgili gelişmeler aktarılacaktır.

 Bilgilerinizi rica ederiz.


Duyuru Tarihi : 9/4/2020
Paylaş