7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamaların yer aldığı 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.Tebliğde ayrıca, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Duyuru Tarihi : 28/5/2020
Paylaş