Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 20.07.2020 tarih ve 34221550- 622.03-6255 sayılı yazıda; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya atfen, Akkuyu Nükleer A.Ş. ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadıyla ana yüklenici tarafından İstanbul’da Tedarikçi İlişkileri Birimi kurulduğu ve bilgilendirme hattı açıldığı bildirilmektedir.

Akkuyu Nükleer Santral Projesi İhale Süreçlerine ulaşmak için tıklayınız.

Akkuyu Nükleer Santral Projesi İhale Süreçleri Faydalı Bilgilere ulaşmak için tıklayınız.


Duyuru Tarihi : 30/7/2020
Paylaş