Sayın Üyemiz,

Kamu Ihale Kurumu'nun: "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde söz konusu borçlar vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir." sonuç bağlamlı yazısı ekte yer almaktadır.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.


Duyuru Tarihi : 16/11/2020
Paylaş