Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2016 Yılı Mali Destek Çağrısı Tanıtım Toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş başta olmak üzere SATSO meclis Başkanı A. Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri, il protokolü ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen toplantıda konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Doğu Marmara'nın Türk sanayisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu, bölgenin adeta Türkiye'nin üretim üssü niteliği taşıdığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2014 yılı sıralamasında, Doğu Marmara'dan 126 sanayi kuruluşunun bulunduğuna işaret eden Ayhan, bölgede faal durumda olan bin 60 kuruluşta yaklaşık 110 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Ayhan, "Türkiye'nin en büyük liman bölgesi Doğu Marmara'nın ana karayolu, demiryolu ve çevresindeki havalimanlarıyla çok yüksek bir erişilebilirliğe sahip olması, ulusal ve uluslararası sanayi yatırımları açısından cazibesini daha da artırmaktadır" dedi.

Hedeflerin hayata geçirilmesi için her yıl çeşitli faaliyetler yaptıklarını anlatan Mustafa Ayhan, Avrupa Birliği (AB) fonlarının bölgede daha etkin kullanımı için proje yürütmeye devam edeceklerini, bölgedeki üniversiteler başta olmak üzere diğer kurumların da fonlarda daha etkin yer alması için destek sunacaklarını söyledi.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan konuşmasının ardından 2016 yılı Mali Destek Çağrı Programı ile ilgili detaylı bilgiler sunuldu.

 

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Destek Programları Şöyledir:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 yılı destekleri kapsamında için mali destek programlarına 10.500.000 TL, doğrudan faaliyet desteğine 1.200.000 TL ve teknik desteğe 300.000 TL; toplamda 12.000.000 TL bütçe tahsis etmiştir.

2016 Mali Destek Programları

2016 proje teklif çağrısı kapsamında 3 mali destek programı ilan edilecektir. Bu çağrılara ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir;

 

Programın Adı

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP

İlan Tarihi

25 Ocak 2016

Amaç

“Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Öncelikler

1. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek Makina imalatın desteklenmesi

2. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi

Bütçe

3.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Tutarları

30.000 TL

400.000 TL

Uygulama Süresi

Asgari 6 Ay – Azami 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

 • KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatif ve birlikler
 • Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
 • Merkez, Faaliyet/Üretim yerinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması.

 

Programın Adı

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

İlan Tarihi

25 Ocak 2016

Amaç

“Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Öncelikler

1. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

2. Turizmde çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

3. Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Bütçe

3.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Tutarları

Asgari: 75.000

Azami: 750.000 TL

Uygulama Süresi

Asgari 12 Ay – Azami 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

TR42 Bölgesinde bulunan; Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler (Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri), 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri, İl Özel İdareleri, Birlikler ve Odalar

 

Programın Adı

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

İlan Tarihi

25 Ocak 2016

Amaç

“Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nın amacı, üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler

Bölgenin öne çıkan imalat ya da hizmet sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçilik (inovasyon) kapasitesini artırmaya yönelik fiziki altyapıların oluşturulması

Örnek Proje Konuları

Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,

 • tasarım,
 • uygulama,
 • prototip geliştirme,
 • test,
 • kalibrasyon,
 • yaratıcılık,
 • mükemmeliyet ve
 • yenilikçilik, gibi alanlarda işbirliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

Bütçe

3.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Tutarları

Asgari: 75.000

Azami: 750.000 TL

Uygulama Süresi

Asgari 12 Ay – Azami 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

TR42 Bölgesinde bulunan; Odalar ve Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Yerel Yönetimler, STK’lar, Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

 

2016 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği

Bölgesel gelişmede kritik öneme haiz olabilecek alanlarda fizibilite, plan ve proje çalışmaları için hazırlanan Doğrudan Faaliyet Desteği 2016 yılında da 1.200.000 TL bütçe ile 4 Ocak 2016 tarihinde başvurulara açılmıştır.

Bölgemizdeki kurumların kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti temin ettikleri Teknik Destek Programı da 300.000 TL bütçe ile 4 Ocak 2016 tarihinde başvurulara açılmıştır.

 

Haber Tarihi : 26/1/2016
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::