Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

25 Milyonluk Destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 25.000.000 TL destek vereceği program ile ilgili bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Katılanlar

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ev sahipliğinde gerçekleştirilen MARKA 2018 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme toplantısına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, STK Başkanları, Daire müdürleri ve iş dünyasından çok sayıda temsilci iştirak etti.

8 yılda toplam 458 Proje

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu MARKA faaliyetleri hakkında bilgi vererek şunları dile getirdi: “MARKA, Bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarına, 2010 yılından bugüne devam etmektedir. Bölgemizin kalkınmasına ışık tutan 2014-2023 dönemini kapsayan Doğu Marmara Bölge Kalkınma Planı, Bölgemizin her kesimini kucaklayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Doğu Marmara Bölge Planı, 30 Aralık 2014 tarihinde Başbakanımızın başkanlığında toplanan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Ajansımızca hazırlanan ve halen yürürlükte olan bir diğer çalışma da 2014-2020 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Çalışmasıdır. Yine katılımcı bir anlayışla hazırlanan bu çalışma, Bölgemizin odaklanacağı alt sektörleri ve bu sektörlere yönelik desteklerin çerçevesini çizmekte, Bölgemizin vizyonunu ortaya koymaktadır. Vizyonumuz, bilgi üreten ve teknoloji geliştiren, küresel yenilikleri takip eden ve kendini şekillendiren bir bölge olmaktır.”

Genel Sekreter Çöpoğlu konuşmasının devamında MARKA’nın verdiği destek miktarına da değinerek “MARKA, kurulduğu yıldan bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere doğrudan finansman desteği ve teknik destek sağlamıştır. Doğrudan finansman desteği kapsamında; 19 Mali Destek Programını, 6 Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ve 6 Güdümlü Proje Desteğini, hayata geçirmiştir.  Toplamda 450 proje için yaklaşık 109 Milyon TL (109.076.820 TL) destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte Bölgemizde yaklaşık 194 Milyon TL (194.016.025 TL) tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir. MARKA, ayrıca, 9 Teknik Destek Programını hayata geçirmiş ve 458 proje için 3,7 Milyon TL’nin üzerinde (3.750.000) bir tutarı Bölgenin hizmetine tahsis etmiştir. Teknik ve mali desteklerin yanı sıra, Sürekli Eğitim Merkezimiz (MARKASEM) bünyesinde de, paydaşlarımızın, kurumsal kapasitesini ve insan kaynakları kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler yapmaktayız. MARKASEM bugüne kadar bölge genelinde 27 farklı konuda düzenlediği eğitim organizasyonu ile toplamda 29.032 kişiye eğitim desteği sağlamıştır.” diye konuştu.

Sakarya’nın potansiyelini iyi değerlendirmeliyiz

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ise şunları dile getirdi: “Ülkemizin kalbi, en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Marmara Bölgesi’nde yer alıyoruz. Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Yalova illeri ise yatırımcıların en çok tercih ettikleri, gelişimini istikrarla sürdüren illerdir ve ülke ekonomisine büyük güç katmaktadır. Güzellikler ve başarı hikayeleri bölgemizde hamdolsun var ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma yolunda, bölgede yer alan iller olarak bir ve beraber yürüyoruz. Rekabet ve iş birliği ortamının sonucunda projeler hayata geçiyor ve bölgemiz hızla gelişmeye devam ediyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaliteli eğitim, daha ileri teknoloji, nitelikli istihdam, katma değerli daha çok üretim ve yüksek ihracat hedefli çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mesleki eğitimde hayat boyu öğrenme merkezi ve tematik liseler, sanayi ve ticarette disiplinli kümelenme çalışmaları, ihracatta sektör çeşitliliği ve alternatif pazarlar konusunda örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizde yatırım ve üretim her geçen gün artmaya devam ediyor. Çalışmalarımızda bizlerle olan destek veren Sn. Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programı kapsamında kurulduğu günden bu yana Sakarya’da 103 farklı projeye toplam 31,6 milyon TL destek sağladı. Firmalarımızın ve kurumlarımızın eş finansmanı ile birlikte Sakarya’mıza toplamda 56,9 milyon TL tutarında yatırım gerçekleşti.

İşte bu başarı, şehrimiz iş dünyasının tüm paydaşlarla ortak akıl ve vizyonla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda gelmiştir. Emek veren herkesi tebrik ediyorum.  Ancak zaman önemli ve çok kıymetli. 2018 yılında daha da iyi olmalıyız.

Sakarya’mızın potansiyelini çok iyi değerlendirmek zorundayız. İş dünyamız bu çalışmaya ilgi göstermeli. Turizmde Sakarya’mız cennet. Turizm konusuna da daha kapsamlı bir şekilde eğilmek zorundayız. Sakarya’mızın tüm değerleriyle hedeflerine ulaşacağına inanıyor; toplantımızın şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum”

Doğru zamanda doğru işler yapmalıyız

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise ‘’ Bölgemiz ülkemizin en güzel yerinde yer alıyor ve bu bölgede yer alan ilimiz de şanslı illerden biri. Sağlıklı büyümeye ve dengeli bir şekilde göç almaya devam eden Sakarya ekonomik çeşitliliği ve her geçen gün artan hayat standartları ile ülkemizin parlayan yıldızı olmuştur. Birçok potansiyeli içinde barındıran şehrimiz izlediğimiz doğru politikalar neticesinde dünya standartlarında yaşanabilir şehirler arasında yer alacaktır. Doğrusu, Sakarya’nın bu noktaya gelmesinde kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği kültürü var. Büyükşehir Belediyesi olarak başta Valilik makamı olmak üzere; ticaret sanayi odamızla, üniversite, kalkınma ajansı, diğer STK’lar kurum ve kuruluşlarla çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç daha fazla sorumluluk almamızı gerektiriyor. Doğru işleri doğru zamanda yapmalıyız. Her alanda verimliliği sağlamak, üretimi yenilikçi kılmak, istikrarlı ve yüksek büyümeyi sağlamak, çevre duyarlılığını sağlamak, insan gücünü daha nitelikli hale getirmek, yatırım ortamını geliştirmek nitelikli bölgesel entegrasyonu sağlamak önceliğimiz olmalıdır.” diye konuştu.

Toçoğlu ayrıca, bütüncül ve katılımcı bir şekilde bölgenin gelişmesine katkı sağlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları dile getirdi: “Sakarya’daki kurum ve kuruluşlarımızın projeler hazırlayıp MARKA’ya sunarak proje kültürünü yaygınlaştırmalarını önemsiyoruz.”

Projeler üreterek en çok desteği alan il olmalıyız

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise MARKA 2018 Yılı Mali Destek Programı’nın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını dileyerek şunları dile getirdi:

“Kalkınma Ajansı faydalı işler yapıyor. Kurulduğu günden bu yana birçok önemli çalışma birçok fonksiyon yüklendi. AB ile gerekli mutabakatlar sağlansaydı AB, MARKA aracılığı ile gerçekleştirecekti. Destek programlarına bakıldığı zaman hibe ve destekle bir yatırıma başlamak. Arabayı hareket ettirmek gibidir. Buzda duran aracı birkaç kişi ittiği zaman harekete geçiyor. Bunun gibi bazı yapılar biraz omuz verip destek alarak büyüyüp ilerliyor. Proje üretmeye önem vermeliyiz. Geçmişten günümüze projeler oldukça gelişti. Robotik projeler geliştirilebiliyor artık. Biz bölgesel destek programında en çok payı alan bir il olabiliriz, ürettiğimiz projeler buna imkan sağlayabilir.”diyerek proje üretmenin önemine değinene örnekler verdi.

Son tarih 23 Mart 2018

Konuşmaların ardından 2018 yılı kar amacı gütmeyen kurumlarımıza yönelik; İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile toplamda 14 milyon TL,  Kar amacı güden kurumlarımıza yönelik ise; Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ve Turizm Mali Destek Programı ile toplamda 11 milyon TL destek programı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.  

Kar amacı güden ve gütmeyen kurumların fark yaratacak, yüksek katma değerli ürünler ve hizmetler geliştirecek projeleri için,  2018 yılında desteğin toplam tutarı 25 milyon TL’dir. 

Söz konusu programlara yapılacak proje başvuruları 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanılacak olup, başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59 ve başvuruya ilişkin taahhütnamenin elden teslim edilmesi için son tarih 30 Mart 2018 olarak belirtildi..

 

 

 

 

Haber Tarihi : 9/1/2018
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::