Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1166 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kasım ayı Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün’ün sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Hesapları İnceleme Komisyonu sunumunun ardından yönetim kurulu faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı beklentilerine de değindi.

Başkan Altuğ konuşmasında şunları dile getirdi:

Türkiye 2019

İş dünyası olarak mücadeleli, temkinli biraz da yorucu bir yılı tamamlıyoruz. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi 2019 yılında da devam etti.

Büyüme rakamları

Türkiye ekonomisine baktığımızda ise yılı tamamlarken son ayda iş dünyamızın 2020 için umutlarını yükselten gelişmeler de yaşandı.  Kriz dünyada derinleşirken 2018’de yüzde 3.7 büyüyen ülke ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı. Üçüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 0,1 oranında büyüme kaydetmiştir.

Global ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen büyümenin artarak devam etmesi, iş dünyamızın moralinin yüksek olması açısından oldukça önemli.

Faiz indirimleri

Buna ek olarak; faiz indirimleri de devam ederek toplamda 14 puanlık bir indirim gerçekleşti. Faiz oranlarındaki sürekli düşüş; ülke ekonomimizin toparlanma sürecinde güç kazanması açısından ciddi avantaj sağlayacaktır.

Bu tablodan şu çıkıyor: yaşanan süreçte, gerek jeopolitik gelişmeler, gerekse de piyasalarda yaşadığımız zorluklar, Türkiye ekonomisinin aslında çok daha dayanıklı bir yapıda olduğunu gösterdi. Kırılgan fakat güçlü yapısı ile büyümeden düşmeyen bir ekonomimiz var.

Ayrıca, eksikliklerimizi ve zayıflıklarımızı görerek yerli ve milli kaynaklarımızla daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmamız gerektiğinin de farkındayız.

 

2020 Beklentileri

2020 yılı için ufukta, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle önümüzdeki yılın bugünden iyi olacağına inanıyoruz. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır.

 Özellikle ihracat ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırlanan master planlar ile sanayi sektöründe üretkenliğin iyileştirilmesine ve yenilikçi üretimin desteklenmesine yönelik tedbirler bu sürece katkı sağlayacaktır.

İş dünyası olarak mücadelemizin öznesi, vatan sevgimiz ve geleceğe güçlü bir Türkiye emanet etmektir.

Biz iş dünyası olarak bu süreçten kazançla çıkabilmek için üretmeliyiz. Hem tarımsal üretim, hem sınai üretimin çıkış yolumuz olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu süreçte sadece üretmek de yeterli değil. Teknolojiyi yakından takip ederek e- ticarete de ağırlık vermeli, yeni nesil ticaret yöntemlerine eğilmeliyiz

Sakarya Ekonomisi

Peki böyle mücadeleli bir yıldan Sakarya nasıl çıkıyor? Sakarya da büyümeye devam ediyor.

2019 yılında (kasım ayı) 26 sektörde, 164 ülkeye yaklaşık 5 milyar dolar ihracat yapan, İhracatçı iller sıralamasında 7. Sırada yer alan, ilk 1000 ihracatçıdan 24’üne sahip, 2019 ekim ayı itibariyle yaklaşık 200 milyon ₺ sermayeli 500 yeni işletmesi olan, İSO 500 listesinde toplam 36 firmasıyla yer alan, 2 üniversitesi olan, 22 adet ar-ge merkezi, 3 adet tasarım merkezi, 2 teknoloji transfer ofisi bulunan ekonomiye katkısıyla 2019 yılında da ön plana çıkan bir bölge oldu. 

Tüm bunların yanı sıra 2018 yılında Sakarya’da istihdam oranı % 48,8 iken; 2019 da yüzde 50’ye geldi. İşsizlik oranı yüzde 10,7’den, yüzde 9,4’e düştü. Bu rakamlar bize ekonomik açıdan zorlu bir yıl olmasına rağmen bir iyileşme tablosu da çiziyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Ülkemizi gelecek hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağı üretim yeteneğidir. Ve Sakarya bir üretim şehirdir. Üreten ve ürettiğini tüm dünyaya satmaya gayret eden, bulunduğu konumun farkında olan şehiriz. Ayrıca; biz rekabeti seven ve bu rekabet edebilirliğimizi üretim potansiyelimizle zenginleştiren de bir bölgeyiz… Bu doğrultuda; 2019 yılında, Türkiye ekonomisinde sanayinin payı yüzde 29 iken, Sakarya ekonomisinde sanayinin payı yüzde 40’tır. Teşvik belgesi alan yatırım verilerine baktığımızda da; 2018 yılında 2,4 milyar dolar olan sabit yatırım tutarının, 2019 yılı ilk 10 ayında 5,9 milyara yükseldiğini görüyoruz. Bu sadece yatırım teşvik belgesi alan firma yatırımlarına ait rakamlardır. Geçen yıla göre kıyaslandığında iki katından fazla. Bu üretimdir, bu büyümedir ve iş dünyamızın ekonomiye güvenini gösterir.

 

Üye İstatistikleri

Kurumsal varlığımızın temeli üyelerimizdir. Üyelerimizin ihtiyacı ise bizim önceliğimizdir. Toplam ve faal üye sayılarımızda yüzde 11’lik bir artış görünüyor. Faal üye sayımız 2018 yılında 8182 iken; bugün itibariyle 9290 oldu. Askıdaki üye sayımızda da azalış gözlenmektedir. 2018 yılında 645 olan askıdaki üye sayısı 2019 sonu itibariyle 525 olarak görülmektedir.

SATSO Bu Şehrin Rehberidir

Dünya ekonomisine artık ülkelerden ziyade marka değeri yüksek kentlerin ve bölgelerin yön verdiği bir dönemde biz de SATSO olarak, Sakarya’mızın yerel kabiliyetlerini değerlendirerek rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Üyelerimizin ihtiyaçları ve çağın gereklerine uygun donanıma sahip olmalarını sağlamak adına faaliyetlerimiz 2020 yılında da devam edecek.

Sakarya Stratejik Plan Çalışmaları

Sakarya’nın; beşeri, ticari, sınai, sosyal yapısını ve tüm değişimleri karşılayacak şekilde, düzenleme misyonu ile geçen yıl gündeme getirdiğimiz, sakarya stratejik planı ile ilgili belli bir noktaya geldik.

Geçtiğimiz günlerde vali yardımcımız, SATSO danışmanımız Prof. Dr. Mustafa İsen ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı daha gerçekleştirdik. Sakarya ili öz değerlendirme raporu hazırlandı. Rapor ilgili kurumlarımızla paylaşıldı. Çalışmalarımız hızla ilerliyor” dedi.

2020 Bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Başkan Altuğ’un konuşmasının ardından SATSO 2020 Bütçe görüşmelerine geçildi.

SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, SATSO’nun 2020 bütçesi konusunda gerçekleştirdiği sunum ve yaptığı detaylı açıklamada şunları dile getirdi. “Bütçemiz her sene olduğu gibi üye yapımıza, fiyat tarifelerimize, yatırımlarımız ile gelir ve gider oranlarımıza göre hesaplanmıştır. 2019 yılında Odamız adına yaptığımız ve Odamıza yeni bir yüz kazandıracak olan tek durak hizmet binaları projemizin 2020 yılında tamamlanacak. Odamızın bu projesinden elde ettiği gelirleri de SUTGEM, Doku Kültürü Laboratuvarı gibi projelerimizi geliştirmek için kullanmayı planlıyoruz. 2019 yılının bütçesini planına uygun olarak yönetip iyi bir uygulama yaptığımızı belirtmek istiyoruz. 2020 yılı bütçemizin Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş’ın bütçe sunumunun ardından söz alan SATSO Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, Oktay Topçu, Turgay Çelik, Behlül Bayrak ve Tunç Özüuğurlu 2020 yılı bütçesi ile ilgili görüşlerini paylaşarak bütçenin hayırlı olması temennilerinde bulundular.

2020 yılı gelir gider bütçesi sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından oylandı. 64 evet oyu ile 2020 yılı bütçesi 16 milyon 96 bin 9 TL olarak karara bağlandı.

Aralık ayı meclis toplantısına katılan meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edilen 2020 yılı bütçesi ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Bilindiği üzere kanunumuza ve yönetmeliklerimize göre aralık ayı meclisimizde, bir sonraki yıl bütçesini görüşerek karara bağlıyoruz. Odalarda ve meclisi olan kurumlarda bütçesinin oy birliği ile onaylanması o kurumdaki istişareyi, birlik ve beraberliği gösterir. 87 meclis üyemizin ve 10 bini aşan üyemizin birlik ve beraberlik içinde çalışma azmini gördüğüm için hepinize teşekkür ediyorum. Bu birlik tablosu Odamıza ilimize bereket getirecektir. Daimi olmasını, hep birlikte nice hizmetler vermemizi arzu ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışma azminin bir örneğini teşkil ettiğiniz ve şehrimize değer kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bütçemizin odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

 

Haber Tarihi : 26/12/2019
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::