KOSGEB

KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile, Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş ve Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ile ilgili bir kamu kuruluşudur.

 

KOSGEB KOBİ'lere 7 ayrı destek programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sunmakta ayrıca KOBİ Kredi Faiz Desteği ve Laboratuvar hizmetleri vermektedir.

 

KOSGEB Destek Programları

1.            Genel Destek Programı

2.            Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

3.            Girişimcilik Destek Programı

4.            KOBİ Proje Destek Programı

5.            Tematik Proje Destek Programı

6.            İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

7.            Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Programı

 

KOSGEB'in hedef kitlesi olan KOBİ’ler, 18.11.2005 Tarih ve 25997 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’ te 10/9/2012 tarihinde yapılan değişiklik ile;  İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler, olarak tanımlanmıştır.

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri KOSGEB veri tabanına kaydetmelisiniz.Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki "KOSGEB'e ilk Kayıt" linkine tıklamalısınız. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmenize ait KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresini almalısınız. İşlemin devamında KOBİ Tanımı Yönetmeliği gereği; KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeniz için "KOBİ Beyannamesi" formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte KOSGEB Sakarya Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ ne  teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Ekinde İstenen Belgeler
1. İmza Beyannamesi/Sirküleri 
2. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
3. Faaliyet Belgesi ( Güncel)

KOSGEB destekleri ve üyelikle ilgili işlemler için aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden KOSGEB uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

KOSGEB Sakarya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Adres: YeniMahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:23 Toptancılar Çarşısı Erenler/SAKARYA

Tel: +90 264 276 86 44 
Fax: +90 264 276 86 66
mail: sakarya@kosgeb.gov.tr

Web: www.kosgeb.gov.tr
Çağrı Merkezi: 444 1 567