KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/1019 Esas sayı  ve 10.04.2014 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
              
Dava  konusu 2000 yılından itibaren kalfalık belgesi bulunan ve 02.11.2007-06.05.2013 tarihleri arasında mobilya ustası olan bir kişinin alabileceği aylık ücretin belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine. 06.05.2014.12                        

KARAR:2
Komitemizin  de  iştirak   ettiği,   Gebze   Ticaret    Odası'nda,  13  Mart  2014 Perşembe Günkü,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)'nın hizmet alanını kapsayan illerin Ticaret ve Sanayi Odaları “Orman Ürünleri ve Mobilya Meslek grubu üyeleriyle gerçekleştirilen “Sektörel İşbirliği ve Mobilya İhtisas OSB'deki son durumu”nun görüşüldüğü toplantıyla ilgili genel değerlendirmeler bulunuldu.06.05.2014.12
          
KARAR:3
             
2 Nolu Kararda belirtilen içerikteki bir sonraki toplantının, 2014/Haziran Ayı içerinde kesin tarihi daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere, Odamız 08. ve 26.Meslek Komiteleri ev sahipliğinde,  Meclis Salonumuzda yapılması, misafirlere verilecek ikram-içecek ve yemek bedellerinin Komitemiz Bütçesinden karşılanması  teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 06.05.2014.12
                      
KARAR:4
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.05.2014.12
                      
KARAR:5
                      
Dilek ve temenniler dinlendi.06.05.2014.12

Haber Tarihi : 15/5/2014
Paylaş