KARAR:1
                 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Sibel GÜRSOY TAZEGÜL tarafından Odamızdan talep ettiği; ekli listelerindeki mobilya üretimine ait hammadde, yarı mamul ve mamuller ile sarf malzemelerinin 2010 Yılı piyasa fiyatlarının bildirilmesiyle ilgili 03/06/2014 tarih ve ABG-A-2476/1-30 sayılı yazısı görüşüldü.
    
Meslek Komitemizce listeler incelenip, tahmini fiyatlandırılarak Genel Sekreterliğe teslim edilecektir.01.07.2014.14

KARAR:2
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.07.2014.14
               
KARAR: 3
                 
Dilek ve temenniler dinlendi.01.07.2014.14

Haber Tarihi : 3/7/2014
Paylaş