KARAR:1
     
Odamız 8.Meslek Komitesiyle müştereken kurmayı  düşündüğümüz mobilyacılar Sanayi Sitesinin kuruluş işlemlerini görüşmek amacıyla 8.Meslek Komitesinin yapacağı 13 Ağustos 2014 Çarşamba Günü Saat:10.00’da yapacağı Olağan Komite toplantısının Komite Üyelerimizle ortaklaşa gerçekleştirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.08.2014.15
 
KARAR:2            
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.08.2014.15
                
KARAR:3
                
Dilek ve temenniler dinlendi.05.08.2014.15
Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş