KARAR:1
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/311 Esas sayı  ve 18.11.2014 tarihli, 2005-2014 Yılları arasında bir mobilya üreticisi şirkette yaklaşık 9 yıllık bir tecrübeye sahip bir işçinin yıllara göre (brüt ve net olarak) alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava  konusu; 2005-2014 Yılları arasında bir mobilya üreticisi şirkette çalışmış, yaklaşık 9 yıllık bir tecrübeye sahip bir kişinin yıllara göre (brüt ve net olarak) alabileceği emsal ücretinin, belirtilen tarihler itibariyle yürürlükteki brüt ve net asgari ücret olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine. 02.12.2014.20

KARAR:2
                
Meslek grubumuz üyelerine dağıtılmak üzere ve masrafı 2014 Yılı Komite Bütçemizden karşılanmak üzere promosyon yaptırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 02.12.2014.20

KARAR:3              
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.11.2014.19
   
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.13.11.2014.19

Haber Tarihi : 12/12/2014
Paylaş