KARAR:1               
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2015/72 Esas sayı  ve 13.02.2015 tarihli, mobilya fabrikasının marangozhanesinde ustabaşı olan 1988-2014 tarihleri arasında çalışmış birisinin alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava  konusu;  mobilya fabrikasının marangozhanesinde ustabaşı olan 1988-2014 tarihleri arasında çalışmış birisinin alabileceği emsal ücretinin belirtilen tarihteki asgari ücreti veya asgari ücretin %20 fazlasını alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.03.03.2015.23
               
KARAR:2
               
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2012 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki 26.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.03.03.2015.23
               
KARAR:3
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.03.2015.23
               
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.03.03.2015.23
Haber Tarihi : 11/3/2015
Paylaş