KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2016/761 Esas sayı ve 24/06/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 19/07/2008 - 14/04/2016 tarihleri arasında 8 yıl kadar iskelet-marangoz ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1.500TL (BinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.10.08.2016.39

KARAR:2
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. 26. Meslek Komitesi olarak bu hain darbe girişimini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz.10.08.2016.39

KARAR:3 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.08.2016.39

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.08.2016.39
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş